LIÊN KẾT WEBSITE
Fanpage

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5 , loại 5.5hp, 49.400btu/h

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5 , loại 5.5hp, 49.400btu/h

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5 , loại 5.5hp, 49.400btu/h